09134254355

چاپ سلفون و بسته بندی بستنی

چاپ سلفون و بسته بندی بستنی

برای بسته بندی موادی که در یخچال نگه داری می‌شوند از سلفون های صدفی استفاده می‌کنند زیرا در برابر سرما مقاوم هستند و مناسب بسته بندی محصولی مثل بستنی گزینه بسیا مناسبی میباشد.کیفیت سلفون و مهم تر از ان کیفیت چاپ روی بسته بندی ای که قرار است داخل یخچال از آن نگهداری شو بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا ممکن در اثر سرما چاپ خراب شود و از بین برود. بخش بسیار زیادی از بسته بندی بستنی ها در داخل بازار با سلفون انجام شده است.

بسته بندی نایلونی استرچ